Dotacje

Fundacja realizuje projekt pt. “Festiwal popularyzacji historii i kultury poprzez nowe formy sztuki Muzeum•Wy•Dźwięki” – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Krótki opis zadania

19 sierpnia 2023 r. na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach zorganizowany zostanie festiwal popularyzacji historii i kultury poprzez nowe formy sztuki Muzeum•Wy•Dźwięki. Głównym punktem festiwalu będzie koncert Miasto-Masa-Maszyna z muzyką improwizowaną, która jest inspirowana odgłosami industrialnego śląska. Cały koncert wykonany zostanie na innowacyjnym instrumencie, który będzie pobudzać wyobraźnie odbiorców. Ponadto w ramach wydarzenia zorganizowany zostaną koncerty muzyki ambientowej oraz wystąpi Marek Pospieszalski TRIO.

Zaplanowano także szereg działań warsztatowych, które będą stanowić dopełnienie koncertów. Wydarzenie przyczyni się do stworzenia niespotykanego wydarzenia muzyczno-historycznego mającego, poza walorem rozrywkowym, duże znaczenie edukacyjne.

 

Wartość projektu: 120 000,00 PLN 

Wkład Funduszu Promocji Kultury: 172 314,76 PLN

 

Zadanie pn: Zakup części systemu wirtualnej akustyki na potrzeby działań Fundacji Soundscape 

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego” 

Krótki opis zadania

Celem zadania jest stworzenie unikatowej w skali kraju przestrzeni widowiskowo-warsztatowej wyposażonej w system dźwięku przestrzennego oraz system wirtualnej akustyki. Tradycyjnie dźwięk odtwarzany jest z dwóch głośników (stereo), co pozwala usłyszeć dźwięki rozłożone w panoramie (horyzontalnie). Ludzki aparat słuchowy jest w stanie lokalizować dźwięki dookoła naszej głowy, a więc zarówno te po bokach, nad nami oraz z przodu i z tyłu naszej głowy. System dźwiękowy umożliwi takie właśnie rozłożenie dźwięków w przestrzeni 3D, pozwoli również na swobodną symulację przemieszczania się źródeł dźwięku.

 

Wartość projektu: 362 903, 23 PLN 

Wkład Funduszu Promocji Kultury: 225 000 PLN

Fundacja realizuje projekt pt. ”Poprawa jakości świadczonych usług kulturalnych przez Fundację Soundscape – zakup innowacyjnych systemów nagłośnieniowych”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Krótki opis zadania

Projekt ma na celu podniesienie jakości świadczonych usług kulturalnych przez Fundację SOUNDSCAPE i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie muzyki. W ramach zadania zakupione zostaną dwa systemy nagłośnieniowe, które pozwolą na stworzenie unikalnego na skalę Europy miejsca do tworzenia muzyki i organizacji wydarzeń kulturalnych.

W ramach zadania zrealizowane zostaną dwie inwestycje:

  • Elementy systemu wirtualnej akustyki;
  • Elementy systemu nagłośnienia do realizacji koncertów.

 

Wartość dofinansowania: 872 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 1 245 714,29 PLN

     

 

Fundacja realizuje projekt pt. “Warsztaty dla studentów i absolwentów szkól artystycznych w innowacyjnym środowisku pracy twórcze”, który dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Krótki opis zadania

W ramach zadania zorganizowany zostanie cykl warsztatów, które będzie się odbywać w nowo powstałej przestrzeni wrażeń multisensorycznych Katowicach. Warsztaty będą odbywały się w innowacyjnym środowisku wyposażonym w dźwięk 3D, wirtualną akustykę i autorski INTERFEJS wraz z systemem modularnym. Organizacja warsztatów ma na celu podniesienie umiejętności uczniów i absolwentów uczelni artystycznych z zakresu wykorzystania nowych technologii w trakcie tworzenia projektów artystycznych. Ponadto udział w projekcie sprzyjać będzie wdrażaniu nowych form dydaktycznych przez doktorantów i pracowników uczelni artystycznych. Na zakończenie zostaną zorganizowane koncerty/pokazy, podczas których zaprezentowane zostaną nowo powstałe projekty artystyczne.

Wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN
Całkowita wartość zadania: 143 770,00 PLN

 

 Operator zadania firma powiązana SOLIDA PAWEŁ PINDUR – współtwórca przestrzeni.

Realizacja projektu w ramach działania: 3.2. Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Tytuł projektu: Wdrożenie nowatorskich rozwiązań w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej usługi wielowymiarowego projektowania muzyki elektronicznej w czasie rzeczywistym.
Celem projektu jest wprowadzenie na rynek innowacyjnej w skali świata usługi – wielowymiarowego projektowania muzyki elektronicznej w czasie rzeczywistym, poprzez zastosowanie innowacyjnego procesu jej tworzenia. Do osiągnięcia w/w celu niezbędne jest wprowadzenie w Firmie nowoczesnych technologii elektroniczno-informatyczno-komunikacyjnych. Tym samym konieczna jest realizacja inwestycji polegającej na zakupie zestawu nowoczesnych urządzeń, które tworzyć będą kompletną i unikatową przestrzeń do tworzenia muzyki elektronicznej. Inwestycja przyczyni się do wzrostu pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i zagranicznym.

Wartość projektu: 3 415 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 536 750,00 PLN

cta-1
Wesprzyj nas
Szukamy
Partnerów

Wesprzyj nas

Poszukujemy partnerów i sponsorów zainteresowanych wsparciem naszych działań.

Zobacz więcej