Współpraca

hero
Rezydencje Artystyczne –niezależne laboratorium zajmujące się interdyscyplinarnymi kierunkami sztuki

Wraz z wprowadzeniem technologii dźwięku przestrzennego tworzenie przestrzeni dźwiękowych stało się rosnącym polem zainteresowania wielu twórców, w tym kompozytorów i sound designerów. Mając świadomość ograniczeń strukturalnych instytucji akademickich, fundacja stworzyła niezależne laboratorium zajmujące się interdyscyplinarnymi kierunkami sztuki m.in. badaniami estetyki przestrzennej dźwięku.

Oferujemy odbycie rezydencji artystycznej w innowacyjnym środowisku pod okiem twórców “Tonarium”. Fundacja prowadzi konkurs zgłoszeń, podczas którego wyłaniani są twórcy dostający możliwość odbycia rezydencji w pełni opłaconej przez fundację (wariant zakłada wynagrodzenie dla goszczących u nas artystów).

Możliwe jest również zgłoszenie poza konkursem – koszt odbycia rezydencji pokrywa wtedy artysta. Zastrzegamy sobie selekcję zgłoszeń.

Zgłoszenie powinno zawierać: uzasadnienie chęci odbycia rezydencji, wskazanie kierunków pracy w laboratorium, wykazania dotychczasowego portfolio oraz biogramu. Ocena zgłoszeń będzie bazowała na dotychczasowej działalności dydaktycznej, pracy badawczej i twórczej z zakresu estetyki przestrzennej dźwięku.

Formularz zgłoszeniowy

PIOTR KALIŃSKI – ELEKTRONIKA

Koncert podsumowujący rezydencję 

ALEKSANDRA SŁYŻ

Koncert podsumowujący rezydencję artystyczną
Współpraca
Dołącz
do nas

Wolontariat / praktyki

Do projektów realizowanych przez fundację przyjmujemy wolontariuszy (od 16. roku życia) oraz studentów odbywających praktyki.

W ramach wolontariatu zapewniamy: umowę o współpracy z wolontariuszem oraz zaświadczenie o wolontariacie.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem Facebooka.

Dołącz do nas