Projekty

RESINA

Koncert podsumowujący rezydencję Karoliny Rec

Wierząc, że na styku i w momencie ścierania się wielowątkowości zdarzają się momenty przejaśnienia, artystka spróbowała połączyć pozornie (ale w sensie technicznym – na pewno) trudne do zestawienia elementy. Efektem rezydencji był otwarty eksperyment (obarczony oczywiście pewnym ryzykiem) badający to, na jak różne sposoby artystce udało się poznać przestrzeń laboratorium. Połączone zostały  trzy potencjalne modele korzystania z jego możliwości: pojawiły się kompozycje przygotowane i jednocześnie wykonywane w systemie 3D (całkowicie nowe jak i te, które powstały dużo wcześniej z inspiracji przestrzennego rozumienia dźwięku), wykonane całkowicie na żywo, a także improwizowane “w kwartecie” ze specjalnie przygotowanym do tego Tonarium oraz jego twórcami Janem Dybałą i Piotrem Ceglarkiem.

Wydarzenie zostało dofinansowane z MKiDN w ramach programu: Edukacja Artystyczna

Pokaz podsumowujący #2 rezydencję artystyczną w Laboratorium Nowych Mediów – Tauron Lab.

Koordynacja i kuratela Matylda Badera, Piotr Ceglarek, Jan Dybała, Jakub Mokrzysiak
Partnerzy Tauron Polska Energia, ASP w Katowicach, Volvo Euro Kas
Projekty
Idzie
nOWE

Dołącz do nowych projektów

Więcej szczegółów dotyczących przyszłych projektów oraz zapisów znajdziesz na naszych mediach społecznościowych.

Przejdź do zapisów